Piscine Provence

We have a heart for your pool!

Wist u dat?


U nooit verschillende soorten chloor door elkaar mag gebruiken. Er is een risico op het ontstaan van chloorgas. chloorgas is zeer giftig voor mens en dier! U mag ook nooit chloor in contact brengen met zuur. Ook dit kan levensgevaarlijk zijn. U moet een emmer met chloor tabletten ook altijd buiten openmaken en niet in een afgesloten pomphuis.

Telefoon: 0033 (0)6 3803 2482

De www.piscineprovence.fr website is met uiterste zorg samengesteld. Doch kan de eigenaar niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de www.piscineprovence.fr website te allen tijden te wijzigen of te beëindigen.


Aansprakelijkheid www.piscineprovence.fr sluit aansprakelijkheid uit voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) de website www.piscineprovence.fr. uit.


Voor de doorverwijzingen: www.piscineprovence.com

                                          www.piscineprovence.nl

                                          www.provencepiscine.fr

                                          www.provencepiscine.com

                                          www.provencepiscine.nl

geld dezelfde disclaimer.